You are currently viewing Czy ogrodzenie jest obiektem budowlanym?

Czy ogrodzenie jest obiektem budowlanym?

Sprawa dotycząca ogrodzeń i tego czym są zgodnie z Prawem budowlanym – nie jest taka prosta. Od tego czy ogrodzenie jest obiektem budowalnym czy nie – zależy to w jaki sposób i czy w ogóle je zgłaszamy przed budową. Co do zasady obiekt budowlany musimy zgłosić, a urządzenie techniczne już nie. Czy ogrodzenie jest obiektem budowlanym? Orzecznictwo nie jest jednoznaczne w tej kwestii.

Czym jest ogrodzenie w prawie budowalnym?

Ogrodzenie – zgodnie z przepisami prawa budowalnego – może być obiektem budowlanym lub urządzeniem technicznym. Wszystko to zależy od działki, na której chcemy go stawiać.

Kiedy ogrodzenie jest obiektem budowalnym?

Jeśli na naszej działce są już jakieś zabudowania to wówczas ogrodzenie jest po prostu urządzeniem technicznym. Jeśli jednak nasza działka jest niezabudowana i stawiamy na niej dowolne (nawet tymczasowe) ogrodzenie to wtedy mamy do czynienia z obiektem budowalnym.

Co to jest urządzenie techniczne?

Na działce zabudowanej postawienie ogrodzenia jest równe ze stawianiem urządzenia technicznego. Zgodnie z Art. 3 pkt 9 Prawo budowlane przez urządzenie techniczne to „urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

Co to jest obiekt budowlany?

Na działce niezabudowanej postawienie ogrodzenia równa się stawianiu obiektu budowlanego. Zgodnie z Art. 3 pkt. 1 Prawa budowalnego obiekt budowalny to „budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych”.

Warto wiedzieć, że …

Nawet tymczasowe ogrodzenie wymaga zgłoszenia jeśli np. jest wyższe niż 2,2 metra. Więcej na temat przeczytacie na naszym blogu we wpisie „Kiedy ogrodzenie nie wymaga zgłoszenia w 2022 roku?”.

Co do zasady większość osób nie traktuje jako obiektu budowalnego, a w efekcie nie zgłasza budowy ogrodzenia z siatki. Zwykle nie przekracza ono również 2,2 metra, więc zgłoszenia nie wymaga. Warto jednak dopytać we właściwym organie administracji o tę nieścisłość, ponieważ o zgłoszeniu przesądzić może również np. bliskość miejsc publicznych, umiejscowienie od strony ulicy, torów kolejowych itp. Jeśli chcecie mieć pewność, że Wasze ogrodzenie jest zgodne z prawem – warto skorzystać z profesjonalnej pomocy firmy Horizon Ogrodzenia. Zajmujemy się budową ogrodzeń od lat, zawsze chętnie doradzimy, odpowiemy na wszelkie nurtujące pytania i zajmiemy się formalnościami.

Dodaj komentarz