You are currently viewing Kiedy ogrodzenie nie wymaga zgłoszenia w 2022 roku?

Kiedy ogrodzenie nie wymaga zgłoszenia w 2022 roku?

Budowa ogrodzenia na obszarach przemysłowych jak i działkach prywatnych to zawsze spore wyzwanie. Nie tylko wymaga sporych środków finansowych, ale trzeba również znać aktualne przepisy prawa budowlanego i spełnić wszystkie formalności. Zatrudniając do pomocy firmę Horizon Ogrodzenia, mogą Państwo liczyć na wsparcie podczas całego procesu realizacji zlecenia. Dzisiaj postaramy się odpowiedzieć na pytanie – kiedy ogrodzenie nie wymaga zgłoszenia w 2022 roku.

Ogrodzenie niespełniające warunków określonych w przepisach prawa

Bolączką wielu osób jest problem z dogadaniem się z sąsiadami, którzy mają różne rodzaje ogrodzenia. Funkcjonująca zasada prawej strony nie ma swojego poparcia w przepisach, więc nie można jej egzekwować. Jeśli wybudujemy ogrodzenie dookoła swojej działki, które nie spełnia warunków określonych w aktualnych przepisach prawa, miejscowym planie zagospodarowania lub decyzji o warunkach zabudowy musimy liczyć się z:

  • Nakazem rozbiórki ogrodzenia,
  • Nakazem naprawy ogrodzenia,
  • Nakazem przebudowy ogrodzenia,
  • Nakazem przesunięcia ogrodzenia.

Kiedy ogrodzenie nie wymaga zgłoszenia?

Co do zasady budowa ogrodzenia nie wymaga uzyskania żadnych decyzji czy pozwolenia na budowę. Podobnie jest w przypadku jego remontu. Wyłącznie w określonych przypadkach będzie potrzebne zgłoszenie budowy. Jest to nic innego jak poinformowanie właściwego organu administracyjnego (zazwyczaj starosty bądź prezydenta miasta) o zamiarze budowy ogrodzenia.

Budowę ogrodzenia należy zgłosić gdy:

  • Ogrodzenie jest wyższe niż 2,2 metra,
  • Jeśli ma formę muru oporowego,
  • Gdy ogrodzenie ma stanąć obok budynku wpisanego do rejestru zabytków.

Warto wiedzieć, że …

Każde ogrodzenie musi spełniać określone wymagania, które są wypisane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

W związku z tym rozporządzeniem ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa dla ludzi oraz zwierząt. Na wysokości poniżej 1,8 cm nie wolno montować m.in. drutu kolczastego czy innych ostrych zakończeń. Każde ogrodzenie musi być wyposażone w furtkę oraz bramę wjazdową, które powinny otwierać się do wewnątrz działki. W zabudowie jednorodzinnej brama powinna mieć co najmniej 2,4 m szerokości, a furtki nie mniej niż 0,9 m.

Nawet teren budowy wymaga ogrodzenia np. tymczasowego z siatki. Budowa ogrodzenia jest wówczas obligatoryjna i musi się odbyć jeszcze przed rozpoczęciem robót. Ogrodzenie tymczasowe musi być bezpieczne, mierzyć minimalnie 1,5 m, a materiały budowlane nie powinny stać bliżej niż 0,75 m od jego krawędzi.

Dodaj komentarz