You are currently viewing Kto odpowiada za ogrodzenie placu budowy?

Kto odpowiada za ogrodzenie placu budowy?

Decydując się na budowę trzeba liczyć się nie tylko z dużymi kosztami, ale również masą formalności. Właśnie dlatego wiele osób i firm decyduje się na zatrudnienie kierownika budowy, któremu przekazują pełnomocnictwo i wszelką odpowiedzialność za trwającą budowę. Jednak to inwestor odpowiada finansowo za cały projekt, więc kto odpowiada za ogrodzenie placu budowy?

Jak prawidłowo ogrodzić plac budowy?

Należy pamiętać, że każdy plac / teren budowy należy ogrodzić. Ogrodzenie powinno mieć minimum 1,5 metra i stać w odległości od budynku na minimum 1/10 wysokości. Na ogrodzeniu placu budowy warto umieści tablicę informacyjną z informacją „Teren budowy – nieupoważnionym wstęp wzbroniony” oraz podstawowymi informacjami o budowie:

  • Co jest budowane;
  • Jaki jest adres działki;
  • Numer pozwolenia na budowę;
  • Nazwa inwestora;
  • Nazwa wykonawcy;
  • Numer telefonu do inwestora / kierownika budowy.

Warto wiedzieć, że …

Odpowiadamy za szkody wyrządzone osobom trzecim lub inne, które zostały wyrządzone na terenie naszej budowy. Możemy jednak uniknąć tej odpowiedzialności, jeśli przekażemy ją protokolarnie lub w treści umowy na wykonawcę lub kierownika budowy. Wówczas odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie budowy przejmuje kierownik / wykonawca, aż do formalnego zakończenia budowy.

Kto odpowiada za ogrodzenie placu budowy?

Jeśli przekazaliśmy wszystkie obowiązki odpowiednią umową (koniecznie trzeba sprawdzić jej treść!) kierownikowi budowy to co do zasady to właśnie on odpowiada za zabezpieczenie i ogrodzenie terenu budowy. Często jednak firmy ukrywają te zapisy w umowach i wówczas musimy ponieść większe koszty. Dlatego warto od razu ustalić tę kwestię – już podczas podpisywania umowy, ponieważ jeśli inwestor nie pokryje kosztów budowy ogrodzenia, które zorganizuje kierownik budowy to firma i tak doliczy jego koszt do swojego wynagrodzenia.

Podsumowując …

Za ogrodzenie placu budowy co do zasady jest odpowiedzialny kierownik budowy lub wykonawca, który ogrodzi je niezależnie od zgody inwestora, ponieważ tego wymaga od niego prawo. Obowiązkiem inwestora natomiast jest pokrycie kosztów tego ogrodzenia. Niezależnie od sytuacji – kierownik / wykonawca i tak doliczy koszt ogrodzenia tymczasowego do swojego wynagrodzenia.

Warto również dopytać o ubezpieczenie całej brygady, ponieważ jeśli wykonawca takiego nie posiada to właśnie my jako inwestor będziemy odpowiadać finansowo za leczenie robotników, którzy ulegną wypadkowi na terenie naszej budowy.

Dodaj komentarz