You are currently viewing Gdzie zgłosić budowę ogrodzenia w 2022 roku?

Gdzie zgłosić budowę ogrodzenia w 2022 roku?

Jeśli chcesz ogrodzić swoją posesję to musisz zgłosić taką chęć zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Zgodnie z nimi niektóre ogrodzenia nie wymagają zgłoszenia – wszystko zależy od ich wysokości, odległości od drogi czy granicy działki. Postaramy się dzisiaj opisać wszystkie formalności, które trzeba spełnić, aby w pełni legalnie zamontować ogrodzenie na swojej działce.

Montaż ogrodzenia na posesji

Na wstępie pragniemy zaznaczyć, że decydując się na pomoc profesjonalnej firmy, która zajmuje się montażem ogrodzeń – takiej jak Horizon Ogrodzenia – zawsze można liczyć na pełne wsparcie na wszystkich etapach realizacji zlecenia. Wyczerpująco odpowiemy na wszystkie nurtujące pytania oraz dokładnie podpowiemy w jaki sposób najskuteczniej wykonać ogrodzenie.

Kiedy budowa ogrodzenia wymaga pozwolenia?

Zgodnie z Prawem budowalanym i przepisami aktualnymi na sierpień 2022 – budowa ogrodzenia co do zasady nie wymaga zgłoszenia. Jak to zwykle jednak bywa od tej zasady są pewne wyjątki. Budowa ogrodzenia wymaga zgłoszenia:

  • Jeśli ma formę muru oporowego, czyli muru podtrzymującego grunt przed osunięciem się.
  • Jeśli ogrodzenie jest stawiane na działce lub przy budynku, który jest wpisany do rejestru zabytków, niezbędne będzie uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego.
  • Jeśli ogrodzenie przekracza wysokość 2,2 metrów.
  • Jeśli ogrodzenie znajduje się bezpośrednio przy drodze gminnej lub powiatowej.

Gdzie zgłosić budowę ogrodzenia w 2022 roku?

Jeśli nasze ogrodzenie wymaga zgłoszenia lub pozwolenia należy zgłosić je w starostwie lub urzędzie miasta na prawach powiatu co najmniej na 21 dni przed rozpoczęciem realizacji czy montażu ogrodzenia. Ten okres to czas podczas którego organ może zgłosić swój sprzeciw np. w przypadku kiedy planowane prace naruszają ustalenia miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeśli jednak organ nie odpowie w ciągu 21 dni – możemy rozpocząć stawianie ogrodzenia na swojej posesji. Warto również wiedzieć, że takie zgłoszenie jest ważne przez 3 lata.

Co powinno zawierać zgłoszenie budowy ogrodzenia w 2022 roku?

Najlepiej pobrać wzór wniosku ze strony internetowej starostwa lub urzędu miasta, a jeśli taki nie jest dostępny to skontaktować się z organem, aby dowiedzieć się gdzie można go otrzymać. Co do zasady zgłoszenie budowy ogrodzenia musi uwzględniać:

  • Rodzaj ogrodzenia;
  • Zakres prac budowlanych;
  • Termin rozpoczęcia realizacji;
  • Sposób wykonywania usługi.

Zgłoszenie budowy ogrodzenia musi być poparte oświadczeniem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Dodatkowo urząd może zażądać szkiców i rysunków planowanego ogrodzenia.

Zgłoszenie budowy ogrodzenia w 2022 roku

Budowa ogrodzenia w 2022 roku musi przebiegać zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem. Jest to niezwykle ważny element wykańczania nieruchomości. Przepisy prawa budowalnego nie są bardzo rygorystyczne dla przeciętnych działek, ale mimo to bezwzględnie należy ich przestrzegać. Jeśli realizujesz usługę montażu ogrodzenia w firmie Horizon, zawsze możesz liczyć na profesjonalną pomoc, również po zakończeniu realizacji zlecenia.

Dodaj komentarz